Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto

Miljonprogrammet Fisksätra / Det brustna

Det här arkivet innehåller fotografier från 1980-talet, den tid då jag levde i förorten och miljonprogrammet Fisksätra.  
Jag tillämpade både gatufotografi, iscensättning och fotograferade subjektivt utifrån inre ställda frågor. 
Fotoserien ovan är bara en liten del av arkivet.