Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto

Tornet

Tornet, Den femte mannen finns inte längre, White Walls tender Walls, Den stora föreställningen. Den här serien har flera titlar.
Den fotografi jag gör utgår ifrån läsningar av andra fotografier - Serien Tornet och serien Guldhavet är sådana som bland annat  hämtat stoff ur tre fotografier från min familj. Tornet handlar om bilden av mannen och min fråga, hur den bilden ser ut och varför. Fotograferingen genomförde jag under ca två år och var ett svar på utställningen Guldhavet, där jag åkte tillbaka till hemorten Blackeberg och sökte efter min bror "Danny".
Det första fotografiet på min biologiska far fick jag när jag var 14 år samtidigt som jag fick veta att han var död. Han uppstod och dog samtidigt för min blick. Långt senare förstod jag att det fanns en skillnad i min föreställningsvärld kring mannen före vetskapen om min fars död och efter hans död. Före det "första fotografiet" närde jag en längtan som försvann efter att jag sett/läst det fotografiet.
Jag förstod också att i min bild av "fadern" hade jag redan genomlevt tidigare dödsbesked, men då enbart i mötet med fotografier i medier. Återkommande dödsfall som inte krackelerade på samma sätt som då jag fick passfotot på min far. När t ex Kennedy blev skjuten flyttade jag över fadersskapet till någon annan medialt framträdande mansperson. Under många år hade jag sparat utklipp från nyhetstidningar kring politiker och kändisar där jag höll föreställningen om en far vid liv trots att han jämnt och ständigt dog.
När jag fotograferat har därför också själva läsningen med fotografiet varit en viktig del. Under processen med Tornet arbetade jag så med bilderna - lät bilderna kommunicera - och gav akt på mina reaktioner - och följde upp dem med nya fotografier och ifrågasatte därmed mina egna föreställningar och att de ständigt kan demonteras och byggas upp igen. Kameran är ett verktyg för det.
 Så arbetade jag även med Guldhavet.


Se mer på Hallands konstmusem:
http://www.hallandskonstmuseum.se/se-o-gora/2004/