Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto

AVA VALSTEN

Ann-Marie Ava Valsten (f. 1958),

Kontakt: 073 949 68 43
a.valsten@gmail.com

Det är en helt annan sak att se mina bilder / tavlor i original än på vebben.
Vill du får du gärna besöka mig bara för att titta och fundera. 

Jag ger också föreläsningar kring mina fotografier kopplat till bildteoretiska resonemang.
Har högskolestudier inom området bildteori, kommunikation. 
Är fotografiskt utbildad via Nordens Fotoskola.

Har med hjälp av anti Svenssons manifest använt kameran där tyngdpunkten är de tysta frågorna hos mig.
För att få svar på de frågorna har jag skapat de situtioner som verktyget kameran krävt.

Jag har också intervjuat chefsförhörsledaren på polisen i Värnamo = viktig för utställningen Tornet.

intervjuat Barbro Westerholm efter en läsning av ett fotografi från ockupationen av Socialstyrelsen
Viktig för utställningen Ockupanterna.

Samtalat med Gunnar Olsson, professor i kulturgeografi på Uppsala Universitet.
Viktig för utställningen Ockupanterna.

Läst en mordutredning som initierades av en mediebild.
Viktig för flera utställningar och serier.

Samtalat med författaren och översättaren Peter Handberg om våra erfarenheter av Blackebergs skola och våra relationer till makt och fotografi.

Läst ett fotografi från Son My = en läsning som lett till insikten om att rädslan för skam är större än rädslan för döden. En insikt som har gett mig stor förståelse kring det som människor (och jag själv) är ofrivilligt en del av.
Viktig för självporträttserien: Skammens Rodnader

Samtalat med en ansvarig socialinspektör ang min biologiska familj och syster. 

Allt det jag gör bakom bilden ger mig legitimitet att visa fram bilden. Legitimiteten att "tala".

För mig handlar fotografi inte om yta, utan om det som är bakom, det vi inte kan se, men ofta tror att vi kan.