Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto

Små lätta ord av mening...

Små lätta ord av mening...Jag skrev så vackert jag kunde, ansträngde mig, skrev med sirliga bokstäver på tunt papper. Brevpapperet var ett sådant där  tunt med en blå och rödaktig kant och som vägde fem gram. Flygpost.
Små lätta ord av mening. För mig själv så långt senare? Ord menade att resa långt och högt ovan jord och tillbaka igen till mig själv .
En tanke som ter sig som en bild som är lätt att framkalla. Jag ser mig själv sitta där i ett litet rum. Det som känns bra i den scenen är att jag skriver... 

.

Etiketter: brev