Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto

AVA VALSTEN


Biografi
Arbetar ur ett biografiskt perspektiv med arketypiska teman som "fadern" "modern" "barnet" "skammen" och "rummet" och "fotografiet"
Modern = utställningen Guldhavet
Fadern = utställningen Tornet / Den femte mannen finns inte mer
Barnet = utställningen Bebådelsen i Prag
Skammen = utställningen Skammens och Rodnadens blommor
Rummet = PLACING PHOTOGRAPHY
Fotografiet = Ockupanterna

 

Vem är Ann-Marie AVA Valsten?
Hon är en konstnär som arbetar med både abstrakt och föreställande motivvärldar inom analog fotografi tillsammans med text.
Konstverken skapas ur hennes relationer till minnen, till läsningar av enskilda fotografier, arketypiska texter och ur hennes eviga dialog till sin förlorade familj ur arkiv, både levande och döda.
Bakom konstverken finns ett starkt behov av att söka legitimitet för att kunna visa dem offentligt. 

Vad betyder “legitimitet” för Ann-Marie AVA Valsten?
För Ann-Marie AVA Valsten betyder legitimiteten att hon kan visa upp konstverken som konstverk. Utan legitimitet inget konstverk. Det innebär en slags stämpel på konstverken, en inre sådan och därför inte syns. 
Inför konstfilmen Påängen genomförde hon samtal med en kvinna på Socialstyrelsen, läsningar av journaler, dagböcker, samtal med en familjemedlem till systern och läsningar av den tidige Sartre, Buber och Barthes. 

Vad gör Ann-Marie AVA Valsten för att söka legitimitet?
Hon initierar olika samtal med t ex chefsförhörsledaren inom polisen i Värnamo. Hon ställer frågor där hon får syn på de fenomen hon undersöker ur fler perspektiv.
Hon intervjuar Barbro Westerholm och ställer frågor om barndom och kärlek med utgångspunkt från en stor politisk händelse, Ockupationen av Socialstyrelsen. 
Hon samtalar med författaren och översättaren Peter Handberg om deras gemensamma erfarenheter av den plats de båda vuxit upp i, Blackeberg i Stockholm.
Summan av dessa undersökningar ger henne den säkerhet hon behöver för att veta / känna att hon är på rätt spår = att hon kan göra det hon gör...

Vad är Ann-Marie AVA Valstens syfte?
Hennes syfte är att visa att “bilden” inte är en yta utan att “bilden” har ett innehåll man inte först kan se, ett innehåll som kan väckas. Innehållet handlar om alla erfarenheter som gör människan lik människan. Vi är lika i första hand oavsett yta.

Vilket material använder Ann-Marie AVA Valsten?
I första hand kameran, en slags förlängning av ett både inre och yttre seende. Som Cartier-Bresson säger, att med det ena ögat ser jag ut mot världen och med det andra ser jag inåt. Två blickar som blir till det material och teknik där man ser den andre i sig själv. Så tänker Ann-Marie AVA Valsten om kameran.

Har Ann-Marie AVA Valsten en metod?
Ja, hon ställer tysta frågor som hon svarar med de bilder som uppstår ur de situationer som kameran i sig skapar. Fråga, kamera och situation och en efterföljande reflektion.
Hon följer ett manifest som säger att allting kan observeras, analyseras och beskrivas. 

Var är Ann-Marie AVA Valstens representerad?
I Nacka i Stockholm och en del kommuner i Småland och Halland, både hos privatpersoner och gallerier. Hennes utställning Guldhavet är omhändertagen av Konstarkivet i Vandalorum i Värnamo. Finns också representerad hos samlare i Amsterdam.

Tjänar Ann-Marie AVA Valsten något på sina bilder.
Nej, det gör hon inte. Ibland genomför Ann-Marie AVA Valsten, byten med sina kunder.  En skräddarsydd klänning mot en Skammens rodnad, eller målad husvägg mot två Rodnader, en advokatfaktura bytt mot en Skammens Rodnad och trädfällning mot ännu en Skammens Rodnad. Många byten har det blivit.....  :  )


Har Ann-Marie AVA Valsten en gallerist?
Ja, det har hon.
Nette Johansson Thephotogallery.se
0734-48 61 61
nette@thephotogallery.se 

Ava Valsten
Frostabacka Österlid
333 78  Burseryd
073 949 68 43


a.valsten@gmail.com

Bankgiro: 8346-9,54 708 722-1
(Södra Hestra Sparbank)
Innehar F-skattebevis