Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto
Monogram II 

Monogram II, är en karta som sammanfattar en erfarenhet av att inte ha något fäste i familjen eller i yrket eller ens i några relationer. En övergivenhet. De mindre fotografierna på kartan ovan representerar fem chefers arbetsrum, på en arbetsplats. 

Det är rummen som är viktiga. Jag sökte upp de fem chefernas arbetsrum och frågade dem om vilket intryck de trodde deras arbetsrum hade på andra och vad i rummet de tyckte var viktigast eller finast. Därefter läste / analyserade jag svaren och översatte dem (cheferna och deras rum) till begreppen; struktur, återhållsamhet, längtan, kontroll och förutsägbarhet. De fem mindre fotografierna blev senare fem guldtonade  silvergelatinfotografier och erbjudna som konstverk till de fem cheferna vid en sommarlunch.

Flera år senare, 2016 inför utställningen på Vetlanda Museum, fick de fem cheferna frågan, om de kunde låna ut fotografierna som i och med utställningen på Vetlanda Museum betraktades som konstverk. I samband med frågan om lånet fick jag syn på hur fotografierna uppfattades med hjälp av det språk som intuitivt användes. 

Resultatet blev: Kontroll var tveksam att ta ner tavlan från sovrumsväggen. Om Vetlanda Museum ville  låna "den" fick jag / de hämta "den" själv. Återhållsamhet hittade inte "bilden" och undrade om jag kunde göra en ny. Struktur ville gärna skicka "konstverket" och bad om adressen. Förutsägbarheten hade sitt "fotografi" på arbetsrummet i kommunhuset och kunde tänka sig att låna ut den. Längtan svarade aldrig, trots upprepade försök till kontakt.

 
Ett imaginärt fält utan kamera...

 
 

Läs hela inlägget »
Hur kan jag förklara detta? Skriver Flickan...

 
Läs hela inlägget »
Är det kamerans öga som föregår den första kyssen?

 

Läs hela inlägget »
från en syster till en syster

 
 

Läs hela inlägget »
Minnena


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: minnen
Det dunkla språkets innehåll 


 

Läs hela inlägget »
Jag sökte efter orden men fann dem inte...
Läs hela inlägget »