Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto
Monogram II 

Bilden ovan är en karta som gestaltar en erfarenhet av att inte ha något fäste i familjen eller i yrket eller ens i några relationer. En övergivenhet.
De mindre fotografierna på kartan ovan, representerar fem chefer på det gymnasium jag arbetade på i många år i Gislaveds kommun. Det är rummen som är viktiga. Jag sökte upp de fem cheferna och frågade dem om vilket intryck de trodde deras arbetsrum hade på andra och vad i rummet de tyckte var viktigast / finast. 
Därefter läste / analyserade jag svaren och översatte dem till de begrepp du ser i underkanten på varje litet fotografi, struktur, återhållsamhet, längtan, kontroll och förutsägbarhet som egentligen blev motsatsen, oförutsägbarhet. 

De fem mindre fotografierna blev fem guldtonade analogt hantverksmässigt utförda fotografier och erbjudna som konstverk till de fem cheferna vid en sommarlunch. 

Flera år senare 2016 inför utställningen på Vetlanda Museum, fick de alla fem en fråga om de kunde låna ut konstverken.  Och självklart var jag intresserad av att få syn på huruvida fotografierna alls uppfattades som konstverk. En evig fråga och kanske särskilt "här" i denna del av landet.
Resultatet blev: 
Kontroll var tveksam att ta ner tavlan från sovrumsväggen. Om Vetlanda Museum ville låna "den" fick    jag / de hämta "den" själv.
Återhållsamhet hittade inte "bilden" och undrade om jag kunde göra en ny.
Struktur ville gärna skicka "konstverket" och bad om adressen.
Förutsägbarhet hade sitt "fotografi" på arbetsrummet i kommunhuset och kunde tänka sig att låna ut    den.  
Längtan svarade aldrig, trots upprepade försök till kontakt.
 
Ett imaginärt fält utan kamera...

 
 

Läs hela inlägget »
Hur kan jag förklara detta? Skriver Flickan...

 
Läs hela inlägget »
Är det kamerans öga som föregår den första kyssen?

 

Läs hela inlägget »
från en syster till en syster

 
 

Läs hela inlägget »
Minnena


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: minnen
Det dunkla språkets innehåll 


 

Läs hela inlägget »
Jag sökte efter orden men fann dem inte...
Läs hela inlägget »