Fotokonstnär Ava Valsten fotograf slow foto

 HaLLANDS KONSTMUSEUM 2004
http://www.hallandskonstmuseum.se/se-och-gora/tidigare-utstallningar/utstallningar-2004/

21.1 - 29.2
Ann-Marie Valsten -  ur Den femte mannen finns inte längre (22m2)
Med kamera och text undersöker Ann-Marie Valsten sin värld och omvärld för att försöka förstå vad hon ser. Bilden och texten samverkar och utgör tillsammans en dokumentär helhet.
-Det handlar om att göra saker jag inte förstår, ... för att förstå så mycket som möjligt av mig själv, säger Valsten. För fjorton år sedan lämnade Ann-Marie Valsten Stockholm där hon är uppvuxen för att istället bosätta sig i skogen i Unnarydstrakten.
-Man behöver aldrig vara ensam i skogen och hit längtar man alltid tillbaka, säger hon. Under 1980-talet utbildade hon sig vid Nordens fotoskola, Stockholm, och varvar idag eget skapande med gymnasielärarrollen. Ibland genomför hon performances, dessutom framför hon egna texter i estradpoetiska sammanhang. Genom fotografier och meningar gör Valsten relationella upptäckter, ofta starkt kopplade till den egna uppväxten. Som en utgångspunkt i hennes konstnärskap finns ett stort intresse för psykologi, inte minst Freuds teorier. Valsten är övertygad om att människor dras till det de känner igen och att det omedvetna gärna skickar iväg ett motstånd när det okända hägrar.

Den femte mannen finns inte längre
För några år sedan presenterade Ann-Marie Valsten Guldhavet, en samling känsliga fotografier föreställande hennes familj. I samband med detta började hon fundera mycket kring varför männen saknades i hennes bilder. I Guldhavet finns egentligen bara en man; hennes bror Danny. Så formades uppföljningen Den femte mannen finns inte längre, ett komplicerat, processinriktat utforskande som bottnar i frågeställningar kring mansbilden, kring kommunikation och kring vad man bestämmer sig för att möta. Projektet som består av foto, skisser och anteckningar tog sin början i att konstnären sökte upp fyra män som kunde sägas representera fyra andra; tre bröder och en styvfar. Den femte mannen, han som inte längre finns och som vi aldrig får möta, är konstnärens far.

Om det förbjudna
Ann-Marie Valsten hade ingen personlig relation till de män hon sökte upp. ”Representationerna” fann hon i sin vardag - i det offentliga rummet, vilket vittnar om ett stort mod. Valsten menar att det handlar om kommunikation, om att mötas med blicken. Hon sökte inte överensstämmelse mellan ”original” och ”representation” i det yttre utan istället i ansiktet, i ögonen. Under projektets gång förde Valsten också kontinuerligt anteckningar som hon sedan sammanfört med bilderna. Männen fotograferades enskilt i ett kyrkorum. Omgiven av vitkalkade väggar kunde hon skapa sig ett eget rum där ljuset spelar med gestalten. Fotografierna visar männen i närbild men också nakna i helfigur. Häri ligger fortfarande något förbjudet, Ann-Marie Valsten talar om rädslan i att uppvisa den manliga nakenheten. I Den femte mannen finns inte längre visar det sig dock att den fysiska nakenheten egentligen är underordnad allt annat.

I korthet
Ann-Marie Valsten (f. 1958), fotograf och estradpoet, uppvuxen i Stockholm, numera boende i Urshult utanför Unnaryd.

Utbildning
Nordens fotoskola (1983-1985)

Separatutställningar i urval
Galleri Norre Port, Halmstad (1999)
Smålands konstarkiv, Värnamo (2001)
Kulturhuset , Stockholm (2002)
Stadsgalleriet, Halmstad (2002)
Deltagit på länssalonger i såväl Halland som Småland